16 Kişilik Modern Sınıflar

Öğrencilerimizin derslerden maksimum düzeyde yararlanabilmesi, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimin en üst düzeyde sağlanabilmesi için sınıflarımızı 16 kişilik olarak oluşturuyoruz. Üniversite hazırlık temposunun iyice yoğunlaştığı 12. sınıfta ise bu rakamı 12’ye düşürüyoruz.

Böylece, her bir öğrencimizin öğrenme sürecinde gereksinim duyduğu desteği mümkün olduğunca ders sırasında almasını sağlıyoruz. Bireysel ilgi ve desteğin arttığı böyle bir ortamı sağlayarak öğrencilerimizin motivasyonunu artırmayı amaçlıyoruz.

Image Map
Web Tasarım - Avatajweb