Eğitim Modelimiz

Demokratik Eğitim Yaklaşımı ile öğrencilerimizin Eleştirel Düşünme Becerilerini geliştirerek, yaratıcı düşünmeyi yaşam biçimi haline getirmeyi, bireysel farklılıkları temel alarak; Değerler Eğitimi ile evrensel etik, estetik ve erdem kavramlarını kazandırmayı amaçlamaktayız.

  Bireysel farklılıkları, bireysel ve grup kazanımlarına dönüştürme sürecinde;

  Her çocuğun gerekli zaman ve şartlar verildiğinde öğrenebileceğine,

  Her çocuğun farklı öğrenme becerilerine sahip olabileceğine,

  Öğrenmenin, çocuğun nasıl hissettiği ya da algıladığıyla çok yakından ilgili olduğuna,

 Çocukların, onlar için anlam ifade eden şeyleri öğrendiklerine olan akademik inancımızla hareket etmekte ve “Bireysel Farkındalık ve Gelişim Yöntemi” uygulamaktayız.

Image Map
Web Tasarım - Avatajweb